ΣΟΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η τεχνογνωσία και οι συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού σε τομείς «Έξυπνων Πόλεων», μας δίνουν δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας, υπηρεσίες και λύσεις στους παρακάτω τομείς:

 • Δίκτυο ύδρευσης. Αναβάθμιση/Βελτιστοποίηση δικτύου ( προμήθεια, τηλε-έλεγχος - τηλεχειρισμός, εντοπισμός διαρροών, μείωση ατιμολόγητου νερού, υπολογισμός ισοζυγίου, έξυπνοί μετρητές-AMR/AMI ).

 • Δίκτυο άρδευσης. Αναβάθμιση/Βελτιστοποίηση δικτύου ( προμήθεια, τηλε-έλεγχος - τηλεχειρισμός αντλιοστασίων και δεξαμενών, ηλεκτρονικές υδροληψίες κλπ. ).

 • Δίκτυο φυσικού αερίου. Αναβάθμιση/Βελτιστοποίηση δικτύου ( τηλε-έλεγχος - τηλεχειρισμός, έξυπνοι μετρητές ).

 • Έξυπνες Πόλεις:

  • Έξυπνη στάθμευση ( smart parking ).

  • Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων ( smart waste ) - σύμμεικτα, οργανικά, ανακυκλώσιμα.

  • Έξυπνος οδοφωτισμός.

 • Παρακολούθηση ποιότητας νερού εκροής στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ( βιολογικοί καθαρισμοί).

 • Σύστημα παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας φραγμάτων, γεφυρών κλπ.